FELIX 2019

- ФИЗИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ИНФОРМАТИКА И ЕКСПЕРИМЕНТИ -

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ, ЕЛЕКТРОНИКЕ И ИНФОРМАТИКЕ
за ђаке средњих школа у Србији

ЦИЉ

Развој и унапређивање знања и способности из области физике, електронике и информатике, кроз практичну реализацију предложених пројектних задатака.

УЧЕСНИЦИ

На такмичење из области физике, електронике и информатике FELIX2019, могу се пријавити ученички тимови средњих школа. Тим чини максимално три ученика и предметни наставник.

НАЧИН ПРИЈАВЕ

Предметни наставник пријављује тим ученика путем електронске поште mail fizika@pmf.kg.ac.rs и изабрани пројектни задатак. Тим бира један пројектни задатак из понуђене листе. У оквиру пријаве наставник треба да достави своју е-маил адресу, назив школе, имена и презимена чланова тима, њихове е-маил адресе као и изабрани пројектни задатак. Потврду о пријављеном тиму и одабраном пројектном задатку, добиће наставник путем е-маил адресе. Пријава тимова за такмичење траје до 30. новембра 2019. године. Правилник такмичења можете преузети ОВДЕ.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНИХ ЗАДАТАКА

Пријављени тимови своје одабране пројектне задатке реализују у периоду од 1. децембра 2019. године до 31. јануара 2020. године.

Сваки тим треба да до 31. 01. 2020. године достави Power Point презентацију у којој ће бити описан и представљен урађени пројектни задатак.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

Представљање и оцена пројекатних задатака биће реализована 03. фебруара 2020. године са почетком од 10 часова, у просторијама Института за Физику, Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Пројектни тимови треба да се окупе на Институту до 10 часова тог дана, да у просторијама Института поставе направљен и урађен пројектни задатак. Поред урађеног и направљеног модела, реализовани пројектни задатак је потребно представити и преко Power Point презентације током које ће тимови детаљније описати и изложити свој урађени пројкат. За представљање пројектног задатка, тимови имају на располагању максимално 5 минута, а затим 5 минута чланови комисије питају и траже додатна објашњења.

КЛАСИФИКАЦИЈА

Оцењивање представљених пројектних задатака на Институту за физику извршиће трочлана комисија састављена од професора Природно-математичког факултета. Током представљања пројектног задатка Комисија ће вредновати тражену функционалност, разумевање физичких процеса, складност електронског и инфоматичко-софтверског решења, као и сопствене иновативне идеје.

НАГРАДЕ

Сваки члан тима, који освоји једно од прва три места, биће награђен вредним наградама, које обезбеђују спонзори овог такмичења: PANASONIC, PRIZMA, Дунав осигурање и Природно-математички факултет. Награде су: осцилоскопи, таблет рачунари, „Arduino“ и „Raspberry Pi“ развојни комплети, мерна инструментација,... Сви учесници ће добити и учесничке дипломе.

СПОНЗОРИ ТАКМИЧЕЊА