Istraživanja

U cilju organizovanja naucno-istraživackog rada oformljene su grupe istraživaca za:

  • teorijsku fiziku
  • fiziku plazme
  • radijacionu i nuklearnu fiziku
  • informatiku i racunarstvo
  • atomsku i molekularnu fiziku
  • primenjena fizika - optika
Skoro svi nastavnici i saradnici Instituta su angažovani na realizaciji naucno-istraživackih projekata koje finansira Ministarstvo za nauku Republike Srbije.

Naucni projekti

Projekat 171021 Radijaciona fizika
Quantum research
Projekat 141023 Primenjena optika


Institut za Fiziku, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac © 2006 - 2018 Developed by Aleksandar Džavrić 2017