Lokacija i kontakt

Institut za Fiziku Prirodno Matematički Fakultet Kragujevac
Adresa: Radoja Domanovića 12 34000 Kragujevac
Tel: 381-(0)34-335-039
Faks: 381-(0)34-335-040
Email: nstevanovic@kg.ac.rs
Tel: 381-(0)34-300-265