Распоред наставе у летњем семестру школске 2020/2021

Прва година

Почетак наставе за прву годину је 27. септембар 2021. године.

Распоред наставе

Друга година

Почетак наставе за другу годину је 04. октобар 2021. године.

Распоред наставеМастер студије

Почетак наставе за мастер студије је 11. октобар 2021. године.

Распоред наставе за Подмодул A2 - профоесор физике
Распоред наставе за Подмодул Б1 - професор физике и информатике

-