Студијски програми Института за физику

На Институту за физику постојe три нивоа акредитованих академских студија.

ИНФОРМАТОР 2020/2021
Више о акредитацији студија физике

Основне академске студије физике

Основне академске студије трају четири године. Студенти се на трећој години опредељују за један од два модула:

 • општа физика
 • наставник физике и информатика
 • информационе технологије и електроника
 • медицинска физика
Стечена звања по завршетку одабраног модула су:
 • Дипломирани физичар - за општу физику
 • Дипломирани физичар - наставник физике и информатике
 • Дипломирани физичар - информационе технологије и електроника
 • Дипломирани физичар - медицинска физика

Програм основних академских студија
Књига предмета (акредитација пре 2019.)

Програм основних академских студија (акредитација 2019)
Књига предмета (2020)

Мастер академске студије физике

Мастер академске студије трају једну годину. На мастер студијама постоје пет модула по завршетку којих се тичу следећа звања:

 • Мастер физичар - за општу физику
 • Мастер физичар - професор физике
 • Мастер физичар - професор физике и информатике
 • Мастер физичар - информационе технологије и електроника
 • Мастер физичар - медицинска физика

Програм мастер академских студија физике

Програм мастер академских студија (акредитација 2019)

Књига предмета (2020)

Ближи услови за упис на мастер академске студије
Теме за мастер радове 1
Теме за мастер радове 2