LISTA PREDMETA

 • Primena računara

 • Statistika i računarstvo

 • Klijentske WEB tehnologije

 • WEB programiranje

 • Vizuelno programiranje

 • IoT - Internet of Things

 • Semantički Web

 • Računarske mreže

 • Inteligentni sistemi 1

 • Inteligentni sistemi 2

 • Obrazovni softver 1