Електродинамика

О предмету

Основне академске студије физике, III година (V семестар), обавезан предмет на изборном модулу А.

шифра: Ф124, 9 ЕСПБ

број часова 4+3

Литература

Литература из електродинамике је доста широка. Међутим, у стандардне уџбенике из електродинамике на већини универзитета у Србији се убрајају следеће књиге:

 1. В. Радовановић, Електродинамика, Физички факултет Универзитета у Београду, Београд (2020)
 2. Ђ. Мушицки, Увод у теоријску физику III/1, електродинамика са теоријом релативности, Грађевинска књига, Београд (1981)
 3. Ђ. Мушицки, Увод у теоријску физику III/2, Природно-математички факултет, Универзитет у Београду, Београд (1987)
 4. Б. Милић, Мексвелова електродинамика, Студентски трг, Београд (2002)
 5. J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd edition, John Wiley and Sons, Inc. (1999)

Предавања

 1. Математички подсетник
 2. Основни појмови класичне електродинамике
 3. Интегрални закони електродинамике
 4. Максвелове једначине за поље у вакууму
 5. Електромагнетно поље у материјалној средини
 6. Потпун систем једначина електродинамике
 7. Последице Максвелових једначина
 8. Потенцијали електромагнетног поља у вакууму
 9. Енергија електромагнетног поља. Пионтингова теорема
 10. Пондеромоторне силе и импулс електромагнетног поља
 11. Брзо променљива поља. Фуријеов метод
 12. Увод у релативистичку електродинамику
 13. Простирање равних електромагнетних таласа у непроводним срединама без дисперзије