Вести Института за физику

КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину докторских академских студија у школској 2021/2022 години уписаће 26 студената, од тога 10 на буџету и 16 самофинансирајућих. Докторске академске студије физике уписују 2 студента на буџету и 3 самофинансирајућа.

Детаљније

КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2021/2022 години уписаће 185 студената, од тога 94 на буџету и 91 самофинансирајући. Мастер академске студије физике уписују 10 студената на буџету и 5 самофинансирајућих.

Детаљније